ข่าว

ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ. เข้าร่วมโชว์ผลงาน KM Day 2022 “การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Climate Change Management for Sustainable Development)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม นำชุดนิทรรศการร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โครงการ KM Day 2022 “การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Climate Change Management for Sustainable Development)”
อ่านเพิ่มเติม...

สผ.เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

: เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

สผ. ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

สผ.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Biodiversity Data Organisation and…

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชิดลม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร นายจิรวัฒน์

สผ. จัดประชุม หารือและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศ สผ. ที่เกี่ยวกับ…

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศ สผ.