ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR-Code

ปิดการลงทะเบียนแล้วค่ะ

รายละเอียดการประชุมฯ
https://bit.ly/31eeO3S