“บิ๊กป้อม” เปิดกิจกรรมรณรงค์ Everyday Say No To Plastic Bags

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ Everyday Say No To Plastic Bags เป็นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่ายเอกชน เจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ 

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม