การอบรมเตรียมความพร้อม ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สู่องค์กรดิจิทัล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สู่องค์กรดิจิทัล เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการวางระบบและวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government) มีกรอบทิศทาง เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานด้านที่ดินและทรัพยากรดินให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวรายงาน จากนั้น ผศ.ดร. สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (KU-INOVA) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “หลักการวางระบบ และวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ผ่านรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล” พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกองบริหารจัดการที่ดิน และกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Buz Lazer kürtaj ankara epoksi Marmaris transfer pvc zemin kaplama betgaranti giriş kolaybet giriş maksibet youwin betexper vdcasino vdcasino youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort