การหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมด้วย ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกับ Mr. Heinrich Gudenus ผู้อำนวยการโครงการ Risk-based National Adaptation Planning (Risk-NAP) และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ Thai-German Climate Programme – Policy (TGCP-Policy) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เข้าร่วมหารือกับ ว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และนางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา รวมจำนวน ๒๕ คน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สำหรับกำหนดแนวทางความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการข้อมูลด้านภูมิอากาศ (Climate service) รวมถึงประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate risk assessment) ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและ สผ.

ในการหารือครั้งนี้ ได้เห็นชอบที่จะดำเนินการร่วมกันโดยกำหนดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และกำหนดแผนการดำเนินงานระยะ ๕ ปี ร่วมกันระหว่าง สผ. และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การดำเนินงานของทั้ง ๒ หน่วยงานมีความสอดคล้องกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยมี GIZ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้ง ๒ หน่วยงาน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content