การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู (BMU)

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Mr. Stephan Contius Commissioner for the 2030 Agenda, Head of Division United Nations, Developing Countries and Emerging Economies ผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู (BMU) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เข้าร่วมการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง สผ. และ BMU ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยการหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือในประเด็นความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น โครงการภายใต้แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) และการเตรียมการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในครั้งต่อไป โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.) และเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมการหารือดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี มากว่า ๑๐ ปี ผ่านการดำเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content