การสัมภาษณ์ “รายการพูดจาประสาช่าง” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ “รายการพูดจาประสาช่าง” ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” โดยได้มีการกล่าวถึง บทบาทของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นำมาสู่การร่างและ การประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การนำเสนอรายละเอียดเบื้องต้นของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงทิศทางของแผนจัดการฯ ในอนาคต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีกำหนดการออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๕ น. ผ่านช่องทางวิทยุ FM 101.5 MHz. และสามารถรับฟังรายการสดและย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th และ Mobile Application ทุกระบบ ทุกช่องทาง บนสื่อออนไลน์ในชื่อ CU Radio

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม