การสนับสนุนงานวิจัยด้าน Wildlife Acoustics

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) ในฐานะฝ่ายเลขานุการอุทยานมรดกอาเซียน แจ้งเรื่อง บริษัท Wildlife Acoustics, Inc. จะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ สำหรับการวิจัยด้านชีววิทยาสัตว์ป่า เพื่อการสำรวจเชิงคุณภาพ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครอง

ผู้สนใจต่อการสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางลิงค์ https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
และสมัครได้ทางลิงค์ https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=wildlifeacoustics

ทั้งนี้ สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 นักวิจัยผู้สนใจสามารถทำการสมัครได้จนถึงวันที่
15 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 02-265-6558 (รัชชานนท์)

Skip to content