สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุม IKI Cooperation Meeting I/2020

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมความร่วมมือภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (IKI Cooperation Meeting I/2020) ร่วมกับ Dr. Philipp Behrens, Head of Division, International Climate Initiative, BMU, Germany และ Mr. Stephan Contius, Commissioner for the 2030 Agenda, Head of Division United Nations, Developing Countries and Emerging Economies, BMU, Germany ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงนโยบายต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และหารือเกี่ยวกับความท้าทายและความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางเทคนิคในรายสาขาภายใต้แผนงาน IKI โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมอภิปรายในหัวข้อ “COVID-19 and Green Economic Recovery in Thailand” ร่วมกับ Mr. Jan Scheer เอคอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย Mr. Stephan Contius และ ดร.อธิพงษ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามและประเมินผลเศรษฐกิจและสังคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย องค์กรร่วมดำเนินการภายในประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประมาณ ๗๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content