การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย (Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand) เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และ Mr. Renuad MEYER Resident Representative UNDP กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอรายละเอียดและกรอบการดำเนินงานโครงการ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ รวมถึงบทบาทและแนวทางการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จำนวน ๘๐ คน โดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยาย ดังนี้       

•      แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดย นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์       

•      ผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใครหน้าบ้านตนเอง (Save Marine For My Life)  โดยนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ (สมุทรสาคร)       

•      การจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการ โดย นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       

•      รายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว โดย ดร.ภัทรียา สวนรัตนชัย ผู้จัดการโครงการ

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content