การประชุมเพื่อต่อยอดความสำเร็จความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ภายใต้โครงการ Risk-NAP

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)ได้จัดการประชุมเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ภายใต้โครงการ Risk-NAP ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ร่วมกับ มร. เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย และ มร. ไรโฮล์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวความมุ่งมั่นในการต่อยอดผลสำเร็จจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการฯ และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอความสำเร็จและบทเรียนจากการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยงและเผยแพร่ผลผลิต (outputs) และผลลัพธ์ (outcome) จากการดำเนินโครงการฯ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้และขยายผลในวงกว้าง รวมถึงนำเสนอความมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อยอดความสำเร็จและบทเรียนจากการดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. เจ้าหน้าที่ GIZ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง อาทิเช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอนามัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการท่องเที่ยว เป็นต้น และผู้แทนจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ร่วมดำเนินโครงการ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content