การประชุมเผยแพร่การดำเนินงาน ของเวทีระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ.๒๐๒๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องเพลินจิต โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service: IPBES) ต่อการสนับสนุนงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในมุมมองของนักวิชาการ” โดย ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ รศ.ดร. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเรื่อง “กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐: เปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน” โดย ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย นางภัทรินทร์ ทองสิมา และ ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร โดยการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ IPBES และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ IPBES ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน คณะอนุกรรมการและกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort