การประชุมเชิงปฏิบัติการ Biomethane Current Affairs and Future Options in Supporting Green Energy Security of Thailand

เลขาธิการ สผ. มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Global Green Growth Institute (GGGI) ร่วมกับ สผ. โดย กปอ. ในฐานะหน่วยงานฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจระหว่าง GGGI กับ สผ. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และผู้ดำเนินโครงการ ประมาณ 50 คน          

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของก๊าซชีวภาพบีบอัด (BioCNG) และไบโอเมทานอล โดยการวิเคราะห์นโยบายและทางเลือกการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าก๊าซชีวภาพในประเทศไทยตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2561 – 2580 โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) และเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโรงงานก๊าซชีวภาพที่ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มศักยภาพ สามารถปรับปรุงกระบวนการเพื่อผลิต BioCNG สำหรับทดแทนการใช้ CNG และ LPG ในอุตสาหกรรมขนส่งและกระบวนการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจแนวทางที่เป็นไปได้อื่น อาทิ การผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพเพื่อทดแทนการนำเข้าเมทานอลจากฟอสซิล

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content