การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการประชุม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑  : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ.เป็นประธานการประชุม ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการ และนางสาวทิพวัลย์ แก้วมีศรี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ผู้ทรงคุณวุฒิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort