การประชุมออนไลน์ เผยแพร่ตัวชี้วัด และรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย (Thailand’s National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้จัดการประชุมออนไลน์เผยแพร่ตัวชี้วัดและรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคาร สผ. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำข้อมูล และการคำนวณคะแนนตามรายตัวชี้วัด อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และเชิญชวนเทศบาลในประเทศไทยที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อม และเข้าร่วมโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)  โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน และนางปัทมา ดำรงผล ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวนันทนาการ นำเสนอความเป็นมาของรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Award) ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ ที่ปรึกษา ได้แนะนำโครงการ การดำเนินงานของประเทศไทยในการร่วมคัดเลือกเข้ารับรางวัลของโครงการรางวัล ASEAN ESC Award รวมทั้ง ประเภทและตัวชี้วัดสำหรับรางวัล ASEAN ESC Award ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. มากกว่า ๓๐๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความสนใจ และร่วมซักถาม รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของเทศบาล ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort