การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort