การประชุมหารือแนวทาง การดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment Programme: UNEP) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและสถานะการดำเนินงานของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมี UNEP เป็นหน่วยงานบริหารโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบูรณาการบัญชีทุนธรรมชาติเข้าสู่นโยบายและกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อภูมิทัศน์ที่ยั่งยืน (Integration of natural capital accounting in public and private sector policy and decision-making for sustainable landscapes) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันและด้านเทคนิคของประเทศไทยให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสตามความลงปารีส (Strengthening Thailand’s institutional and technical capacities to comply with the enhanced transparency framework of the Paris agreement) และโครงการส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Accelerating construction of energy efficient green housing units in Thailand) รวมทั้งเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ การเคหะแห่งชาติ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และกปอ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content