การประชุมหารือทวิภาคี เพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการ ระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient Cities”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมหารือทวิภาคีเพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient Cities” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก International Climate Initiative (IKI) ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูของประเทศเยอรมนี (Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: BMU) โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุม และ Mr. Heinrich Gudenus ผู้อำนวยการโครงการฯ นำเสนอภาพรวมของโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวมุ้งเน้นการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปล่อยคาร์บอนต่ำ โดยดำเนินงานในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโครงการ และ สผ. ในประเด็นที่ สผ. ให้ความสนใจ และขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ซึ่งในโอกาสต่อไปจะมีการจัดส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนจากโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก IKI มายัง สผ. ต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก กปอ. กชพ. กยผ. กลช. และ GIZ เข้าร่วมประมาณ ๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content