การประชุมหารือการเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (ผอ.กลช.) และเจ้าหน้าที่ กลช. ร่วมประชุมหารือกับนาย Sebastien de Vaujany  ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลการดำเนินงานรวมถึงเชิญชวนประเทศไทยเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐคอสตาริกา ซึ่งมีเป้าหมายหลัก ดังนี้ 1) การปกป้องคุ้มครองพื้นที่บนบกและทะเลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของพื้นที่โลกภายในปี ค.ศ. 2030 2) ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (nature-based solutions) และ 3) การดำเนินงานตามกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ เนื่องจากกรอบแนวคิดของกลุ่ม HAC ยังมีบางประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับบริบทในเชิงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของประเทศ ประกอบกับยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในเชิงกลไกและแนวทางที่กลุ่มฯ จะสนับสนุนความพยายามของประเทศสมาชิก

ดังนั้น ประเทศไทยจึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะใช้ผลลัพธ์ของกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 ที่จะรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 เป็นพื้นฐานการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันถึงความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content