การประชุมสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรม (ทำ) ทำไม?” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ และผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรม (ทำ) ทำไม?”โดยมี ดร.มัธยา รักษาสัตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ นวัตกรรม นวัตกร สะท้อนองค์การสมัยใหม่ โดย ดร.มัธยา รักษาสัตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ นางกตัญชลี ธรรมกุล ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผอ.กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม และนายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผอ.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ในการนี้ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้บรรยายเรื่อง “นวัตกรรม ทำ ทำไม ทำ อะไร ?“  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญและความจำเป็นของนวัตกรรม และสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนานวัตกรรมองค์การ รวมถึง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกกลุ่มของ สผ. ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม สผ. ตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้มี ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร สถาบันการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๙๐ คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content