การประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ

          การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 4 ได้แก่จังหวัดในภาคตะวันออก 11 จังหวัด คือ ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content