สผ.ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสันติ บุญประคับ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ให้การต้อนรับ โดยคณะศึกษาดูงานได้ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโรงงาน ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมถึงดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการโปรเจคกรีน ของโรงงานด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม