การประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN – China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทยในคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (National Focal Point of the ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน – อาเซียน (China – ASEAN Environmental Cooperation Centre: CAEC) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat: ASEC) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN – China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019 ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยกองทุนความร่วมมืออาเซียน – จีน (ASEAN – China Cooperation Fund: ACCF) สนับสนุนงบประมาณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยปฏิบัติ (Implementing Agency) ทำหน้าที่บริหารจัดการการประชุมสัมมนาฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ms. Liang Shasha ผู้แทน CAEC และ Dr. Nagulendran Kangayatkarasu ประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. กล่าวรายงานและต้อนรับ ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นการดำเนินงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน – อาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ แนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านนโยบายและเทคโนโลยีที่ดี ๒) ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย และ ๓) ผลลัพธ์จากการประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถนำมาสนับสนุนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมสุดยอดด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ครั้งที่ ๗ ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และ Ms. Liang Shasha ผู้แทน CAEC กล่าวปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน – อาเซียน ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๑๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort