การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ” เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการ กพส. กล่าวรายงาน และอภิปรายรายละเอียดการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ และแนวทางการตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ร่วมกับ นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
ต่อจากนั้นเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูล หลักการ ที่มา และรายละเอียดการกำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องปฏิบัติ และแนวทางการตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในแต่ละประเด็น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และซักถามเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง กำหนดบทลงโทษ หรือกำหนดเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ ในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก่อนที่จะนำร่างใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไขฯ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content