การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ” เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการ กพส. กล่าวรายงาน และอภิปรายรายละเอียดการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ และแนวทางการตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ร่วมกับ นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
ต่อจากนั้นเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูล หลักการ ที่มา และรายละเอียดการกำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องปฏิบัติ และแนวทางการตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในแต่ละประเด็น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และซักถามเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง กำหนดบทลงโทษ หรือกำหนดเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ ในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก่อนที่จะนำร่างใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไขฯ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort