การประชุมรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาและประเมินสถานภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงานการประชุม  และได้รับเกียรติ จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพกับการขับเคลื่อนนโยบาย BCG  โดยการจัดประชุมได้มีการนำเสนอผลการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในหัวข้อ สถานภาพระบบนิเวศ สถานภาพชนิดพันธุ์และทรัพยากรพันธุกรรม (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายและร่างเกณฑ์การประเมินพื้นที่ที่มีความสำคัญและพื้นที่วิกฤตด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาฯ โดย คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากนั้นได้มีการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ (ร่าง) รายงานการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง (ร่าง) รายงานการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ให้มีความสมบูรณ์

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort