การประชุมรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและนำเสนอที่มาของโครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ต่อจากนั้น ดร.ภัทรศิริ  ฟักแก้ว  นักวิจัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการ ดังนี้ ๑) แนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ และการนำเสนอการจัดการประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่  โดยผู้แทนจาก ๓ พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาของโครงการ ดังนี้ ๑) ผู้แทนจากบ้านกิ่วม่วง จ. น่าน ประเด็นการจัดป่าชุมชนบ้านกิ่วม่วง ๒) ผู้แทนเทศบาลเมืองยโสธร จ. ยโสธร ประเด็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองยโสธร และ๓) ผู้แทนเทศบาลตำบลบางเดื่อ จ. ปทุมธานี ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลบางเดื่อ หลังจากนั้นเป็นการรับฟังข้อความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘ ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และรายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๗๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content