การประชุมระดับนโยบาย “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำ และการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(กปอ.) จัดการประชุมหารือเรื่อง การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ.  ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ Mr. Stephan Huppertz ผู้อำนวยการโครงการ TGCP-Water และผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวในภาคส่วนน้ำจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการประชุมระดับนโยบาย “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เป็นประธานร่วมเปิดการประชุม โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ และหารือต่แนวทางการดำเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง สผ. และสทนช. ตลอดจนขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับลุ่มน้ำได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายและแผนด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดย นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สผ. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี โดย นายดุลยฤทธิ์ หอมนาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนแม่บท สทนช. และการจัดการน้ำต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศและธรรมชาติ ในบริบทของเยอรมัน โดย Mr.Christoph Drobel ผู้เชี่ยวชาญจาก GIZ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. เจ้าหน้าที่ สทนช. รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการ TGCP-Water และเจ้าหน้าที่โครงการ Risk-NAP จาก GIZ รวมประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย 

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort