การประชุมระดมสมอง ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี  ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมสมองภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา นำเสนอความเป็นมาและขอบเขตโครงการฯ และ ผศ.ดร. ประพิธาริ์ ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการศึกษา และ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของไทยในบริบทความร่วมมืออาเซียน                             

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยฯ ซึ่งมีหน่วยงานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมประมาณ 120 คน โดยจะมีการจัดประชุมระดมสมองฯ สำหรับภาควิชาการและการศึกษาอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับ จากการประชุมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารายงานข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงาน ของไทยเพื่อกำหนดบทบาทแนวทางดำเนินงานของไทยในภูมิภาคอาเซียนและทิศทางการพัฒนา ความร่วมมือกับคู่เจรจาของอาเซียนในระยะต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content