การประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์  เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และ รองเลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รวมทั้งผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้า ดังนี้

 1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และงบกลางปี 2564
 2. การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
 3. การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญรัฐบาล
  -การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG
  -การประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)
  -การดำเนินการภายใต้ผลประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
  -การเตรียมการพื้นที่เพื่อเสนอการรับรองเป็นมรดกโลก และอุทยานธรณีโลก และการเตรียมเสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปี 2566
  -การเป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Geoparks Network: APGN)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content