การประชุมทางไกล วันที่ ๑๑ ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

การประชุมวันที่ ๑๑ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์  นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ นายบวรเวท  รุ่งรุจี  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

       คณะกรรมการมรดกโลก มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเม็กซิโก Franciscan Ensemble of the Monastery and Cathedral of Our Lady of the Assumption of Tlaxcala  และได้พิจารณาเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก และมีมติให้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก จำนวน ๑๓ แหล่ง ได้แก่  ๑) Dholavira: a Harappan City (อินเดีย)  ๒) Cultural Landscape of Hawraman/Uramanat (อิหร่าน) ๓)  Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan (ญี่ปุ่น)  ๔) Roșia Montană Mining Landscape  (โรมาเนีย)  ๕) As-Salt – The Place of Tolerance and Urban Hospitality (จอร์แดน)  ๖) Sudanese style mosques in northern Côte d’Ivoire (โกตติวัวร์)  ๗) Nice, Winter Resort Town of the Riviera (ฝรั่งเศส)  ๘) Sítio Roberto Burle Marx  (บราซิล)  ๙) Chankillo Archaeoastronomical Complex (เปรู)  ๑๐) The work of engineer Eladio Dieste: Church of Atlántida  (อุรุกวัย)  ๑๑) Settlement and Artificial Mummification of the Chinchorro Culture in the Arica and Parinacota Region  (ชิลี)  ๑๒) Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes (เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์)  และ ๑๓) ShUM Sites of Speyer, Worms and Mainz  (เยอรมนี)

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม