การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กองกลาง ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการ ทส. จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ทั้งนี้ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เจ้าหน้าที่ สผ. และกองตรวจราชการ ทส. เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทั่วประเทศ จำนวน 586 แห่ง ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนจากแหล่งกําเนิด และเสริมสร้างวินัยของคนในชาติในการจัดการขยะ กิจกรรมภายใต้โครงการจะมีการส่งเสริมความรู้ความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยมีผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบต่อผลการตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการฯ และมอบหมายให้ สผ. นำข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและผ่านระบบ Zoom Meeting ประมาณ 150 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content