การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานอนุกรรมการ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. รองประธาน และนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำร่างรายงานสถานการณ์ฯ ฉบับที่ ๑ ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในห้องประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort