การประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานอนุกรรมการ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ได้แก่ ๑) การเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๔(SBSTTA 24) และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ (SBI 3) ซึ่งได้เห็นชอบกับความเห็นของประเทศไทยที่จะนำเสนอระหว่างการประชุม ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ๒) ข้อริเริ่ม Leaders’ Pledge for Nature: United to Reverse Biodiversity Loss by 2030 for Sustainable Development และ ๓) การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People ซึ่งได้เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้สงวนท่าทีในการร่วมลงนามรับรองเอกสาร และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนในคณะอนุกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกว่า ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content