การประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานอนุกรรมการ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ได้แก่ ๑) การเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๔(SBSTTA 24) และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ (SBI 3) ซึ่งได้เห็นชอบกับความเห็นของประเทศไทยที่จะนำเสนอระหว่างการประชุม ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ๒) ข้อริเริ่ม Leaders’ Pledge for Nature: United to Reverse Biodiversity Loss by 2030 for Sustainable Development และ ๓) การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People ซึ่งได้เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้สงวนท่าทีในการร่วมลงนามรับรองเอกสาร และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนในคณะอนุกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกว่า ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort