การประชุมคณะอนุกรรมการฯด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ออังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ ๑ พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ และรับทราบเรื่องสำคัญ ได้แก่ ๑) หลักการแบ่งปันปริมาณคาร์บอนเครดิต (ก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้) จากโครงการ T-VER ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของรัฐ ที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ๒) การเพิ่มเติมเงื่อนไขประเภทกิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด BCG และ ๓) ผลการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย และศึกษาศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนในคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกว่า ๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort