การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ. ) นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน      ที่ประชุมมีมติรับทราบ (๑) ความเป็นมาและความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme และ (๒) ผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนครั้งที่ ๑๘ (18th Meeting of the ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: 18th AWGESC) ซึ่งมีมติที่สำคัญจากการประชุมคือ คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน จะใช้ตัวชี้วัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุงล่าสุด) สำหรับด้านอากาศ น้ำ ขยะ และพื้นที่สีเขียว ร่วมกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Singapore Index: SI) สำหรับการประเมินเมืองเพื่อรับรางวัลทั้งประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination) และประเภทแข่งขัน (Certificate of Recognition)
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง โครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนพ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2021: ASEAN ESC Award 2021) และมีมติ (๑) รับทราบผลการจัดลำดับคะแนนเอกสารในเบื้องต้นของเมือง (เทศบาล) ที่เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Award 2021) (๒) เห็นชอบให้มีการลงพื้นที่เพื่อประเมินเมืองทั้ง ๑๓ เทศบาล รวมทั้ง เห็นชอบกับแผนงานและกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประเมินเมือง (เทศบาล) ที่เข้าร่วมการคัดเลือกฯ (๓) เห็นชอบให้ผู้แทนในคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินเมือง (เทศบาล) ที่เข้าร่วมการคัดเลือกฯ และ (๔) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงการพัฒนาตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ในการประชุมครั้งที่ ๑๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

จัดทำโดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort