การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง  ได้แก่ ๑) ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๕๗  (57th Meeting of the Standing Committee) ๒) ผลการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๒ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย  ๓) ความก้าวหน้าการเสนอแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) ๔) การดำเนินงานโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat- swamp Ecosystems และ ๕) ผลการดำเนินงานโครงการ Conserving Habitats for Globally Important   Flora and Fauna in Production Landscapes  มติที่ประชุม รับทราบ และได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ต่อการดำเนินงานใน ๓ เรื่อง ได้แก่  ๑) ร่าง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคการผลิต มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ๒) การทบทวนขั้นตอนในการเสนอพื้นที่เครือข่ายนกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป และ ๓) ร่าง คู่มือกระบวนการการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุง ร่าง คู่มือฯ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน    

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort