การประชุมคณะอนุกรรมการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจา และความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง คือ ๑.) ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ฉบับที่ ๔  ๒.) กำหนดการประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและกรอบอาเซียน ในระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐  และ ๓.) เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง นอกจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อท่าทีและความเห็นของประเทศไทยต่อเนื้อหาวาระการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8(j) และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๑ (WG8j 11) และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๓ (SBSTTA 23) และมอบหมายให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมนำเสนอความเห็นดังกล่าวในระหว่างการประชุมต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort