การประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ำ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ ๑) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ ๒) คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ๓) การใช้เลขที่หนังสือศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ ทส ๐๒๓๐/…………. และใช้อักษรย่อ ศปส. และ ๔) การเชื่อมหมายเลข Green call 1310 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กับหน่วยงานในสังกัด ทส. และเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ ๑) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการฯ ๒) แนวทางการบูรณาการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรน้ำ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสิ่งแวดล้อม ๓) รูปแบบการจัดทำรายงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ และแสดงผลทางช่องสื่อสารต่าง ๆ และ ๔) แผนการดำเนินงาน และกรอบเวลาของศูนย์ปฏิบัติการฯ ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort