การประชุมคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน ๒. สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ และเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย จำนวน ๙ประเด็น คือ ๑. ด้านสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย ๒. ด้านการกระจายอำนาจ ๓. ด้านกระบวนการยุติธรรม ๔. ด้านที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรม ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ๗. ด้านนโยบายการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และสิทธิความเป็นมนุษย์ ๘. ด้านสิทธิของคนไร้สถานะ ๙. ด้านนโยบายรัฐสวัสดิการ ในการนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort