การประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการ กพร. ทำหน้าที่เลขานุการ  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ๒) (ร่าง) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓) การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และ ๔) (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต นำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งนี้มีผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวนประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort