การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในสาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รองประธาน และนางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้แทนคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าว เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ได้พิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับผลการศึกษาการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ (Business as Usual : BAU) ของประเทศไทย ใน ปี ค.ศ. 2050 และ (ร่าง) แนวทางและมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกในรายสาขา ซึ่ง สผ. ได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ฉบับต่อไป โดยการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort