การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธาน และ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ อาทิ  (๑) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเเห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อทดแทนกรรมการฯ เดิมที่หมดวาระลง  (๒) การดำเนินงานเพื่อผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่มอบหมาย รมว.ทส. ลงนามในหนังสือถึงรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อขอรับการสนับสนุน และการดำเนินงานของ สผ.ในการเชิญคณะทูตานุทูตรัฐภาคีฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและการดำเนิการในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง เห็นชอบให้เชิญสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ในการสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก และมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ สผ. นำเสนอเอกสารดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อไป  และ เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารรายงานข้อเท็จจริง กรณีโครงการพัฒนาการก่อสร้างเขื่อนภายในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ที่ศูนย์มรดกโลก มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าว และมอบหมายให้ สผ. ประสานกรมองค์การระหว่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการแจ้งตอบศูนย์มรดกโลก ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort