การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าเพิ่ม ๓ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา รวมประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว ๓๖ เมือง นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ๕ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าระนอง เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าแพร่ ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และแผนแม่บทฯ เป็นกลไกในการบริหารจัดการที่สำคัญ เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า คงคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้ง ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า นำแผนแม่บทฯ ไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content