การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานคนที่ ๑ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ ๒ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนและช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดที่ทางพิเศษพาดผ่าน และ (๒) โครงการทางหลวงแนวใหม่ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ด้านตะวันตก – จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ – จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ด้านตะวันออก – ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒ ของกรมทางหลวง เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่ง นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณามาตรการการยกระดับแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เนื่องจากยังพบจำนวนจุดความร้อนเป็นจำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่า ดังนั้น ประธานได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานะการ์ณฝุ่นละอองให้หมดไปโดยเร็ว ประกอบกับกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อุดหนุนงบประมาณ รวม ๖๙ โครงการ เป็นเงิน ๖๖ ล้านบาท เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งส่งผลให้จุดความร้อนสูง (HOT Spot) ในปี ๒๕๖๔ ลดลงจากปี ๒๕๖๓ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมที่ดินจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content