การประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานคนที่ ๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานคนที่ ๒ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมได้มีการพิจารณายกระดับการดำเนินงานแก้ปัญหาโลกร้อนของประเทศตามการมีส่วนร่วม ที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และประเด็นความต้องการได้รับการสนับสนุน (Support needs) ของประเทศไทย ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สผ. นำเสนอ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย โดยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการในเรื่องผลกระทบของการระบาดของโรคโควิท ๑๙ ไปปรับปรุงและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก                 นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปผลการประชุม COP25 และการเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทย ต่อที่ประชุม กนภ. เพื่อรับทราบอีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort