การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดส่งรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ ไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิจารณา (ร่าง) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของคณะผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการ International Consultation and Analysis (ICA) ต่อรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย และรายงานภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และแผนดำเนินงานโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meetings) จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนกว่า 25 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content