การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. 2565 – 2569 โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ  และนางชรินี สุวรรณทัต ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาต ทองอยู่ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุมซึ่งได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่งด้วย ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา การนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทั้งนี้ สำหรับความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมนั้น ที่ปรึกษาจะรับไปดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลหรือการดำเนินงานเพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Buz Lazer kürtaj ankara epoksi Marmaris transfer pvc zemin kaplama betgaranti giriş kolaybet giriş maksibet youwin betexper vdcasino vdcasino youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort