การประชุมคณะกรรมการ กำกับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการต่อการขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔) และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความยั่งยืนของโครงการฯ (กิจกรรมใหม่เสนอโดย UNDP) ดังนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒) ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง

๓) ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของพรุควนเคร็ง ให้มีการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investment) ร่วมกับภาคธุรกิจ/เอกชน

โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วม จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort