การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ เสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และนายภูมิ พิณเทพ ผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย (๑) การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง (Geo – database) (๓) การจัดทำแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมในพื้นที่ตำบลเคร็ง (๔) การจัดทำรายงานโครงการฯ และ (๕) แผนยุทธศาสตร์การจัดการพรุอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่ภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง และ ๒) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนพรุในประเทศไทย สำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่พรุในประเทศไทย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบในหลักการแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (มกราคม – กรกฎาคม) ของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมอบหมายศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ฯ ดำเนินการตามแผนงานที่เสนอฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สผ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort