การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Cisco Jabber

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Cisco Jabber โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา และมีมติเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) โครงการเสริมสร้างภูมิต้านทานเพื่อการปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานภูมินิเวศชุมชนต้นน้ำพุง – ต้นน้ำหมัน ของสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ ๒)โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวัง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) ของมูลนิธิสื่อประชาธรรม ๓) โครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3C ของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๔) อนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) เพื่อดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโครงการจัดการมูลไก่ด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (๑๙๙๙) จำกัด ๕) โครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม และประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๘) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๙) การกำหนดเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort